Πώς γίνεται η επαναφορά (reset) του Internet Explorer?

Η επαναφορά (reset) του Internet Explorer είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Λόγω του ότι ο IE είναι ακόμα ένας πολύ δημοφιλής browser, συνεχίζει να στοχοποιείται από μεγάλη μερίδα hackers / scammers / spammers που προσπαθούν να μολύνουν συστήματα υπολογιστών που χρησιμοποιούν IE με browser hijackers, adware, και διαφόρων άλλων τύπων malware.

Μόλις ένα τέτοιο παράσιτο διεισδύσει και μολύνει τον web browser (βλ. φυλλομετρητής ιστού, διαδικτυακός περιηγητής), το πρώτο του μέλημα είναι να μην εντοπιστεί και να μην αφαιρεθεί εύκολα από τον χρήστη για όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα. Σε αυτό συμβάλουν σημαντικά τα βοηθητικά αντικείμενα προγράμματος περιήγησης (βλ. browser helper objects) και διάφορα πρόσθετα (βλ. add-ons) τα οποία βοηθούν τον 'εισβολέα' τόσο στο κακόβουλο / ανεπιθύμητο έργο του όσο και στο να μειωθούν σημαντικά οι πιθανότητες εντοπισμού και αφαίρεσής του από τον χρήστη για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Ορισμένες από τις ενδείξεις ότι ο IE έχει μολυνθεί από PUP (potentially unwanted program, δλδ. δυνητικά ανεπιθύμητο πρόγραμμα) ή από κακόβουλο πρόγραμμα, συμπ. την ξαφνική και αυθαίρετη αντικατάσταση της προεπιλεγμένης Αρχικής Σελίδας, την ξαφνική κι αυθαίρετη εμφάνιση στον web browser γραμμής εργαλείων (βλ. toolbar) ή πρόσθετων, ύποπτες ανακατευθύνσεις προς άγνωστους ιστότοπους τρίτων, εμφάνιση αναδυόμενων διαφημιστικών μηνυμάτων, κλπ. Αν διαπιστώσεις μια τέτοια ύποπτη συμπεριφορά στον web browser σου, τότε η επαναφορά (restore) του Internet Explorer στην προεπιλεγμένη προγενέστερη κατάστασή του επιβάλλεται, γιατί αποτελεί μια εξαιρετική μέθοδο για επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρήστες που έχουν τη τάση να κατεβάζουν στον IE διάφορα πρόσθετα για να εξατομικεύσουν τη διαδικτυακή τους εμπειρία, αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή προβλήματα σταθερότητας και δυσλειτουργίας. Η απενεργοποίηση ή αφαίρεση των πρόσθετων μπορεί εν τέλει να μη βοηθήσει στην επίλυση της δυσλειτουργίας του web browser. Στην περίπτωση που εμφανίζονται συχνά κρασαρίσματα ή παγωμάτα browser, τότε η επαναφορά (reset) του IE είναι μονόδρομος.

Η Αρχική Σελίδα και η μηχανή αναζήτησης θα επιστρέψουν στην αρχική τους κατάσταση, όλες οι επεκτάσεις και τα θέματα θα απενεργοποιηθούν, οι εξατομικευμένες καρτέλες έναρξης και η Νέα Καρτέλα περιηγητή θα αφαιρεθούν, θα γίνει πλήρη εκκαθάριση του ιστορικού και cookies, κλπ. Υπάρχουν 5 διαφορετικοί τρόποι για την επαναφορά (reset) του IE. Σημείωση. Οι οδηγίες αφορούν την έκδοση IE 11. Επομένως, η διεπιφάνεια χρήστη και η γενικότερη διαρρύθμιση του browser ενδέχεται να διαφέρει σε σημεία στην περίπτωση που χρησιμοποιείς κάποια από τις παλαιότερες εκδόσεις του Internet Explorer.

Μέθοδος 1. Επαναφορά Internet Explorer με τη βοήθεια της επιλογής “Reset Settings” (Επαναφορά Ρυθμίσεων)

1. Άνοιξε τον Internet Explorer και επίλεξε Tools menu (Μενού Εργαλείων) (στη πάνω δεξιά γωνία). Εάν δε βρεις το Tools menu, πάτησε Alt.

Method 1. Step 1

2. Κλίκαρε Internet Options (Επιλογές Διαδικτύου).

Method 1. Step 2

3. Επίλεξε την καρτέλα Advanced Για Προχωρημένους).

Method 1. Step 3

4. Όταν θα ανοίξει η καρτέλα Advanced, επίλεξε Reset (Επαναφορά). Εάν χρησιμοποιείς παλαιότερη έκδοση IE, όπως πχ. Internet Explorer 6, κάνε κλικ σε Restore Default (Επαναφορά Προεπιλεγμένων).

Method 1. Step 4

5. Τίκαρε το κουτάκι Delete personal settings (Διαγραφή προσωπικών ρυθμίσεων) στο κουτί διαλόγου Reset Internet Explorer Settings (Επαναφορά Ρυθμίσεων Internet Explorer). Κατόπιν, κάνε κλικ Reset (Επαναφορά).

Σημείωση: Όταν επιλέξεις το κουτάκι Delete personal settings (Διαγραφή προσωπικών ρυθμίσεων), το ιστορικό περιηγήσεων στο διαδίκτυο, τα κριτήρια αναζήτησης, τα Accelerators, η Αρχική Σελίδα, οι Ρυθμίσεις Προστασίας (πχ. Tracking Protection), ActiveX Filtering ρυθμίσεις, κλπ., θα διαγραφτούν.

Method 1. Step 5

6. Μόλις ολοκληρωθεί η επανεγκατάσταση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων από τον Internet Explorer, κλίκαρε Close (Κλείσιμο). Τέλος, κλικ OK.

Method 1. Step 6
7. Άνοιξε ξανά τον IE.

Μέθοδος 2. Βήματα επαναφοράς IE με τη χρήση της εντολής “inetcpl.cpl”

1. Κλείσε τον Internet Explorer.

2. Κλίκ στο κουμπί Start (Έναρξη) και Run (Εκτέλεση).

Method 2. Step 1

3. Στο Run, πληκτρολόγησε inetcpl.cpl και κλικ OK.

Method 2. Step 2

4. Στο παράθυρο Internet Properties (Ιδιότητες Διαδικτύου), πήγαινε στην καρτέλα Advanced (Για Προχωρημένους) και επίλεξε Reset (Επαναφορά).

Method 2. Step 3

5. Στο κουτί διαλόγου Reset Internet Explorer Settings (Επαναφορά Ρυθμίσεων Internet Explorer), τίκαρε Delete Personal Settings (Διαγραφή Προσωπικών Ρυθμίσεων) και κλικ Reset (Επαναφορά).

Method 2. Step 4

6. Περίμενε έως ότου το IE ολοκληρώσει. Κατόπιν κλικ Close (Κλείσιμο) στο κουτί διαλόγου Internet Explorer Settings (Ρυθμίσεις Internet Explorer).

Method 2. Step 5

Μέθοδος 3. Επαναφορά IE με τη χρήση της επιλογής “System File Checker”

1. Πήγαινε στη Γραμμή Εντολών (Command Prompt) (Admin).

Windows 10:

Επιλογή 1. Πάτησε Win+X -> Command Prompt (Admin) (απεικόνιση στα δεξιά).

Επιλογή 2. Πληκτρολόγησε cmd στη γραμμή αναζήτησης. Δεξί κλικ σε Command Prompt (Γραμμή Εντολών) και επιλογή Run as Administrator (Εκτέλεση ως Διαχειριστής) (απεικόνιση στα αριστερά).

Method 3. Step 1

Windows 8/8.1: Πήγαινε: Apps (Εφαρμογές) -> Windows System (Σύστημα Windows) -> Command Prompt (Γραμμή Εντολών).

Windows 7, Vista, or XP: Κλικ: Start / Start (Έναρξη) -> All Programs (Όλα τα Προγράμματα) -> Accessories -> Command Prompt (Γραμμή Εντολών).

2. Όταν ανοίξει το παράθυρο User Account Control (Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη) κάνε κλικ Yes (Ναι) ώστε να δοθεί έγκριση στον Windows Command Processor να προβεί στις αλλαγές.

3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολόγησε “SFC /SCANNOW” και πάτησε Enter.

Method 3. Step 2

4. Περίμενε έως ότου εμφανιστεί το παράθυρο με εντοπισμένα και fixed αρχεία. Στην λίστα αυτή θα πρέπει να εμφανιστεί και ο Internet Explorer.

Μέθοδος 4. Επαναφορά IE μέσω αφαίρεσης Προφίλ Χρηστών (User Profiles)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η μέθοδος αυτή απαιτεί τροποποίηση μητρώου (registry). Ακόμα κι ένα μικρό λάθος στις τροποποιήσεις μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Για αυτό τον λόγο, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσεις προσεκτικά και βήμα προς βήμα τις οδηγίες. Συνιστούμε να κάνεις backup του registry πριν προβείς στις τροποποιητικές αλλαγές. Τα Backups θα σου δώσουν τη δυνατότητα να επαναφέρεις το registry στην περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Μόλις λοιπόν κάνεις τα απαραίτητα backups, ακολούθησε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα για επαναφορά του IE:

1. Άνοιξε το Registry Editor (Επεξεργαστής Μητρώου). Πληκτρολόγησε Run στη γραμμή αναζήτησης και κλίκαρε.

Method 4. Step 1

2. Πληκτρολόγησε regedit και πάτησε Enter. Στο κουτάκι User Account Control (Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη), επίλεξε Yes (Ναι) ώστε να δώσεις έγκριση στην εκτέλεση των τροποποιητικών αλλαγών.

Method 4. Step 2

3. Μόλις εμφανιστεί το Registry Editor (Επεξεργαστής Μητρώου), εντόπισε και διέγραψε το κλειδί μητρώου (registry key):
[HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer]

Στο επιβεβαιωτικό κουτάκι Confirm Key Delete (Επιβεβαίωση Διαγραφής Κλειδιού), κλικ Yes (Ναι) για να διαγραφτεί ολοκληρωτικά το κλειδί και όλα τα σχετικά δευτερεύοντα κλειδιά (subkeys).

Method 4. Step 3

4. Κατόπιν, προχώρα σε διαγραφή ό,τι σχετίζεται με τον IE κάτω από Application Data (Δεδομένα Εφαρμογής) (ή AppData) και Local Settings (Τοπικές Ρυθμίσεις).

Method 4. Step 4

Μέθοδος 5. Επανεγκατάσταση του Internet Explorer

Εάν καμιά από τις παραπάνω μεθόδους δεν έχει αποτέλεσμα, τότε προσπάθησε να επανεγκαταστήσεις τον IE. Πρώτα, θα πρέπει να απεγκαταστήσεις τον IE από τον υπολογιστή ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Στο Control Panel (Πίνακα Ελέγχου), πήγαινε Uninstall a Program (Απεγκατάσταση Προγράμματος) (ή Add/Remove Programs, δλδ. Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων) στην ενότητα Programs (Προγράμματα).

Method 5. Step 1

2. Κλικ Turn Windows features on or off στην αριστερή πλευρά.

Method 5. Step 2

3. Βρες και ξετίκαρε τον Internet Explorer στο παράθυρο των Windows Features.

Method 5. Step 3

4. Θα εμφανιστεί προειδοποίηση ότι η απενεργοποίηση του IE μπορεί να επιρρεάσει τα Windows. Κάνε κλικ Yes (Ναι) και OK. Περίμενε έως ότου τα Windows ολοκληρώσουν τις τροποποιητικές αλλαγές. Μπορεί να σου ζητηθεί να επανεκκινήσεις τον υπολογιστή.

Method 5. Step 4

5. Μόλις ολοκληρωθεί και η επανεκκίνηση, ο Internet Explorer θα αφαιρεθεί από τον υπολογιστή.

Τώρα, θα πρέπει να εγκαταστήσεις ξανά τον IE. Έχεις δυο επιλογές.

Επιλογή 1.
1. Στο Control Panel (Πίνακα Ελέγχου), πήγαινε Uninstall a Program (Απεγκατάσταση Προγράμματος)Add/Remove Programs, δλδ. Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων) κάτω από την ενότητα Programs (Προγράμματα).

Method 5. Option 1. Step 1

2. Κάνε κλικ Turn Windows features on or off.

Method 5. Option 1. Step 2

3. Τίκαρε τον Internet Explorer στην λίστα που θα εμφανιστεί και OK. Περίμενε έως ότου τα Windows ολοκληρώσουν τις τροποποιητικές αλλαγές. Μπορεί να σου ζητηθεί επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Method 5. Option 1. Step 3

4. Μόλις ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση, θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί και ο Internet Explorer.

Επιλογή 2.

Χρησιμοποίησε άλλον web browser που έχεις εγκαταστημένο και χρησιμοποιείς στον υπολογιστή σου, ώστε να κατεβάσεις τον IE από την επίσημη ιστοσελίδα του.

Σχετικά με συντάκτη
Alice Woods
Alice Woods

Αρέσκεται στο να μαθαίνει στους χρήστες αποτελεσματικές μεθόδους

Επικοινώνησε με Alice Woods
Σχετικά με την εταιρεία Esolutions

Διαβάστε σε άλλες γλώσσες
Αρχεία
Λογισμικό
Σύγκριση