Αποποίηση Ευθυνών

Ενημερωμένο

Η Υπηρεσία και οι Ιστότοποι περιέχουν πληροφορίες, γεγονότα, και σχόλια από διάφορα άτομα και οργανισμούς. Η Υπηρεσία και οι Ιστότοποι παρέχονται σε “as is” βάση ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ρητά ή σιωπηρά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εγγυήσεων τίτλου ή σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εκτός από τις εγγυήσεις που επιβάλλονται από και δεν δύναται να εξαιρεθούν, περιοριστούν ή τροποποιηθούν με βάση τους νόμους που ισχύουν για το Συμφωνητικό του Ιστότοπου.

Αν και κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να διατηρήσουμε τις πληροφορίες μας πλήρως ενημερωμένες και σωστές, ούτε το ioys.gr ούτε οι θυγατρικές, μπορούν να προσφέρουν οποιουδήποτε είδους εγγύηση, ρητής ή σιωπηρής, σχετικά με την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα, σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε λόγο.

Επομένως, οποιαδήποτε πληροφορία προσθέσετε το κάνετε ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, έμμεσων ή παρεπόμενων απωλειών ή βλαβών, ή οποιασδήποτε απώλειας ή βλάβης προερχόμενης από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, την χρήση αυτού του Ιστότοπου.

Μέσω αυτού του Ιστότοπου μπορεί να ανακατευθυνθείτε προς άλλους ιστότοπους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ioys.gr. Δεν έχουμε τον έλεγχο και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο ή την φύση του περιεχομένου που εμφανίζεται σε αυτούς τους ιστότοπους. Τους επισκέπτεστε ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν να διατηρούμε τον Ιστότοπο πλήρως λειτουργικό. Ωστόσο, το ioys.gr ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, και δεν θα ευθύνεται για, τυχόν προσωρινή μη προσβασιμότητα στον Ιστότοπο λόγω τεχνικών ζητημάτων πέραν των δυνατοτήτων μας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το project ioys.gr στις ενότητες Σχετικά, Πολιτική Απορρήτου, Όροι Χρήσης και Αποποίηση Ευθυνών. Εάν έχετε ερωτήσεις ή οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ενότητας Επικοινωνία.

Αρχεία
Λογισμικό
Σύγκριση